Thương hiệu

Bảng giá máy hút ẩm gia đình từ 3 triệu - 5 triệu

Mã Máy Công suất hút ẩm

Lưu lượng 

khí (m3/h)

Dung tích bình(L) Điện áp (V) Công suất (W) Trọng lượng (kg) Kích thước (cm) Giá bán (VND) Chi tiết sản phẩm
Aikyo AD-14B-EU 14L   4 220 240 13.5 50.7*32.3*28.5 3.460.000đ Xem Ngay
Fujie HM-614EB 14L 100 2.5 220 190 9.4 32.5*24.8*47.5 3.480.000đ Xem Ngay
Edison E-10DHA 10L 95 4.7 220 220 14 54*23.5*43.5 4.610.000đ Xem Ngay
Fujie HM-618EC 18L 150 3.8 220 320 11 18*35*52 4.630.000đ Xem Ngay
Edison ED-12B 12L 95 5 220 220 14 51.5*27*34.5 4.750.000đ Xem Ngay
Aikyo AD-25EU 25L 250 4 220 490 15 59.5*38*20 4.860.000đ Xem Ngay
Fujie HM-920EC 20L 160 5.5 220 320 13.2 41.5*32.5*66 4.980.000đ Xem Ngay

Bảng giá máy hút ẩm gia đình chất lượng từ 5 triệu - 8 triệu

Mã Máy Công suất hút ẩm

Lưu lượng 

khí (m3/h)

Dung tích bình(L) Điện áp (V) Công suất (W) Trọng lượng (kg) Kích thước (cm) Giá bán (VND) Chi tiết sản phẩm
Edison ED-16B 16L   2.5 220 410 13.3 50.8*36.2*22 5.580.000đ Xem Ngay
Edison ED-27B 27L   2.5 220 480 13.7 49.5*34*22 7.180.000đ Xem Ngay
Edison ED-7R 7L   2 220 390 5.9 47.5*29*17.5 7.310.000đ Xem Ngay
Fujie HM-630EB 30L 250 6 220 1030 21 35*44.5*60.3 7.740.000đ Xem Ngay

Bảng giá máy hút ẩm không khí gia đình từ 8 triệu trở lên

Mã Máy Công suất hút ẩm

Lưu lượng 

khí (m3/h)

Dung tích bình(L) Điện áp (V) Công suất (W) Trọng lượng (kg) Kích thước (cm) Giá bán (VND) Chi tiết sản phẩm
Edison ED-35B 35L 280  7 220 680 25.5 58*35*44.5 9.310.000đ Xem Ngay
Fujie HM-WKM-180P 12L 180    220 1000   25*22.4*49.5 18.740.000đ Xem Ngay

 

Máy hút ẩm gia đình tương tự

Máy hút ẩm gia đình mới về

Máy hút ẩm gia đình HOT

Máy hút ẩm gia đình khuyến mãi