Có 55 sản phẩm Máy phát điện chạy xăng

1 2
Thương hiệu

text

 Bảng giá máy phát điện chạy xăng dưới 10 triệu đồng

Mã MáySố PhaCông Suất (HP)Công Suất Tối Đa (kw)Tần Số Máy (Hz)Trọng Lượng (kg)Kích thước (mm)Dung Tích Nhiên Liệu (L)Nhiên LiệuĐiện Áp (V)Hệ Thống Khởi ĐộngGiá Bán (vnđ)Chi Tiết Sản Phẩm
Máy phát điện Honda EC 2500CX 1 5.5 2.2 50/60 45 590x430x435 15 Xăng 220/240 Giật nổ 7.300.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EC 3500CX 1 5.5 2.4 50/60 47 595x450x455 15 Xăng 220/240 Giật nổ - đề nổ (có sẵn acquy) 8.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EP 2500CX 1 5.5 2.2 50/60 42 630x420x470 15.5 Xăng 220/240 Giật nổ/Đề nổ 9.400.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EC 4500CX 1 5.5 3 50/60 52 610x480x490 15 Xăng 220/240 Giật nổ - đề nổ (có sẵn acquy) 9.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Hyundai DHY 2500LE     2.2 50     14   230   9.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Hyundai HY2500LE 1   2.2 50   610x490x490 13 Xăng 230 Đề nổ 9.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Hyundai HY2500L 1   2.2 50 44 610x490x490 13 Xăng 230   9.900.000 Xem chi tiết

 Bảng giá máy phát điện chạy xăng từ 10 đến dưới 20 triệu đồng

Mã MáySố PhaCông Suất (HP)Công Suất Tối Đa (kw)Tần Số Máy (Hz)Trọng Lượng (kg)Kích thước (mm)Dung Tích Nhiên Liệu (L)Nhiên LiệuĐiện Áp (V)Hệ Thống Khởi ĐộngGiá Bán (vnđ)Chi Tiết Sản Phẩm
Máy Phát Điện Generator Goody - EN1800 DX 1 4 1.4 50 30.5 560x410x400 2.5 Xăng 230 Giật nổ 10.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda Hữu Toàn SH3000 1 5.5 2.3 50/60 35 535x390x390 3.6 Xăng 220/240 Giật nổ 10.850.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH1900 1 4 1.3 50/60 29 560x422x422 2.5 Xăng 220 Giật nổ 10.900.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda SH 3500EX 1 9 3 50 48 590x485x505 15 Xăng 220/240 Giật nổ 11.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EP 4000CX 1 9 3 50/60 55 633x485x505 17 Xăng 220/240 Giật nổ/ Đề nổ 12.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Hyundai HY 3100LE 1   2.8 50 43 610x490x490 13 Xăng 220 Giật nổ 12.650.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EHM 2900DL 1 5.5 2.2 50/60 45 610X460X470 15 Xăng 220/240 Giật nổ 12.900.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EB 1000 1 5.5 0.85 50/60 30 480x330x440 6.8 Xăng 220/240 Giật nổ 13.400.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda SH 4500GS 1 9 3.5 50 55 610x495x515 17 Xăng 220/240 Giật nổ/ Đề nổ 13.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda SH 4500EX 1 9 3.5 50 55 610x495x515 17 Xăng 220/240 Giật nổ/ Đề nổ 13.800.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EN 4500DX 1 6.5 3 50/60 40.5 640x440x420 3.6 Xăng 220/240 Giật nổ 13.900.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SHX1000     0.8 50/60 13 465x265x380 3.8 Xăng 220/230 Giật nổ 13.900.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH3200EX 1 5.5 2.2 50/60 44 623x438x491 17 Xăng 220/240 Giật nổ 14.300.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Kibii - EKB 4500LR2 1 6.5 2.2 50 45 600x455x455 15 Xăng 230 Giật nổ 14.800.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SHX2000 1   1.5 50/60 21 560x430x415 7.7 Xăng 220/230 Giật nổ 17.300.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda Hữu Toàn SH4500 1 9 3.3 50/60 59 638x490x510 6 Xăng 220/240 Giật nổ 17.600.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH 5200C 1 6.5 3.8 50/60 46 623x438x491 17 Xăng 220/240 Giật nổ 18.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Huyndai HY 6000LE   9         15 Xăng 115/230 Giật nổ 18.600.000 Xem chi tiết

 Bảng giá máy phát điện chạy xăng từ 20 đến dưới 30 triệu đồng

Mã MáySố PhaCông Suất (HP)Công Suất Tối Đa (kw)Tần Số Máy (Hz)Trọng Lượng (kg)Kích thước (mm)Dung Tích Nhiên Liệu (L)Nhiên LiệuĐiện Áp (V)Hệ Thống Khởi ĐộngGiá Bán (vnđ)Chi Tiết Sản Phẩm
Máy phát điện Honda Hữu Toàn SH5500 1 13 4.4 50/60 69 680x510x510 6.5 Xăng 220/240 Giật nổ 21.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SV6500     4.4 50 66 708x548x513 35 Xăng 220 Giật nổ 21.200.000 Xem chi tiết
Máy phát điện HYUNDAI HY 7000LE 1   5.5 50 84 670x540x555 25 Xăng 230 Đề nổ 21.730.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH3900EX 1 6.5 2.5/3.1 50/60 46 623x438x491 17 Xăng 220/240 Giật nổ 21.800.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH 5200E   6.5 3.8 50/60 46 623x438x491 17 Xăng 220/240 Giật nổ - đề nổ (có sẵn acquy) 22.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EB 3000S 1   3.0 50/60 65 605x430x550 16.5 Xăng 220/240 Giật nổ/ Đề nổ 22.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EP 6500CX 1 13 5.5 50/60 89 690x510x540 22 Xăng 220/240 Giật nổ/ Đề nổ 22.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EN 7500VX 1 13 5.5 50/60 71 700x530x530 6.5 Xăng 220/240 Giật nổ 22.800.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Hyundai HY 9000LE 1   6.6 50 86 670x540x555 25 Xăng 230 Đề nổ 23.100.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SV6500S     4.4 50 66 708x548x513 35 Xăng 220 Giật nổ 23.700.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH4000 1 8 3 50/60 51 605x495x490 6 Xăng 220 Giật nổ 24.200.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH5000 1 9 3.6 50/60 54 605x495x490 6 Xăng 220 Giật nổ 25.200.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH4600EX 1 8 3 50/60 63 708x548x513 28 Xăng 220/240 Giật nổ 26.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EU 38IS     3.8 50 51 720x470x530 17 Xăng 220   27.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH6000 1 11 4.4 50/60 65 655x511x490 6.5 Xăng 220 Giật nổ 27.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH5300EX 1 9 3.8 50/60 68 708x548x513 28 Xăng 220/240 Giật nổ 28.200.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EP 8000CX 1 13 5.6 50/60 100 730x530x590 25 Xăng 220/240 Giật nổ/Đề nổ 28.900.000 Xem chi tiết

 Top máy phát điện chạy xăng giá từ 30 đến dưới 50 triệu đồng

Mã MáySố PhaCông Suất (HP)Công Suất Tối Đa (kw)Tần Số Máy (Hz)Trọng Lượng (kg)Kích thước (mm)Dung Tích Nhiên Liệu (L)Nhiên LiệuĐiện Áp (V)Hệ Thống Khởi ĐộngGiá Bán (vnđ)Chi Tiết Sản Phẩm
Máy phát điện Honda SH9500EX 1 13 8.5 50/60 100 735x535x595 25 Xăng 220/240 Giật nổ/Đề nổ 30.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda FA6500X 1 11.7 4.4 50 76 684x533x538 18.5 Xăng 220 Bằng tay và điện 31.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH6500EX   11 4.4/5.2 50/60 75 708X548X493 28 Xăng 220/240 Giật nổ 33.300.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda SH8500EX 1   6 50 171 910x520x740 16 Diesel 115/230 Đề nổ 34.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH7600EX 1 13 5.2 50/60 78 708X548X493 28 Xăng 220/240 Giật nổ 35.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda SD8800EX 1   6 50 160 910x520x740 16 Diesel 115/230 Đề nổ 37.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda PG 12000E 1 13 10 50/60 110 750x630x690 25 Xăng 220/240 Giật nổ/ Đề nổ 38.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH7600EXS 1 13 5.2 50/60 78 708X548X493 28 Xăng 220/240 Giật nổ/ Đề nổ 40.800.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EU 20I 1 5.5 2 50/60 21 510x290x425 4.1 Xăng 220/240 Giật nổ 41.200.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda SH 15000EX 1 14 10 50/60 155 765x645x690 25 Xăng 220/240 Đề nổ 42.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda SD10KVA 1 15 8.5 50/60 200 1390x650x900 25 Diesel 115/230 Đề nổ 46.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda SD10KVA 1 15 8.5 50/60 200 1390x650x900 25 Diesel 115/230 Đề nổ 46.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda SH11000EX 1 13 9.5 50/60 110 755x635x695 25 Xăng 220/240 Giật nổ/Đề nổ 49.000.000 Xem chi tiết

Bảng giá máy phát điện chạy xăng trên 50 triệu đồng

Mã MáySố PhaCông Suất (HP)Công Suất Tối Đa (kw)Tần Số Máy (Hz)Trọng Lượng (kg)Kích thước (mm)Dung Tích Nhiên Liệu (L)Nhiên LiệuĐiện Áp (V)Hệ Thống Khởi ĐộngGiá Bán (vnđ)Chi Tiết Sản Phẩm
Máy phát điện Honda EU 30IS 1   3 50/60 59 655x445x555 4.1 Xăng 220/240 Giật nổ/ Đề nổ 68.900.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Kibii - EKB 11000R2 1 20.3 6.8 50 145 860x615x702 35 Xăng 220 Đề nổ 71.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện HK16000TDX(OP) 3 20.8   50 167.4 910x520x740 31   380 Điện 77.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Kibii - EKB 15000R2 1 21 8.8 50 175 860x615x702 35 Xăng 220 Đề nổ 78.000.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH11000DXS 1 21.1 7.6/8.8 50/60 158 924X665X636 38 Xăng 220/240 Giật nổ/Đề nổ 87.300.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SHT11500 3 21.1 8.4 50/60 158 924X665X636 38 Xăng 380 Giật nổ/Đề nổ 89.300.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SH13000 1 20 8.8 50/60 220 980x650x640 38 Xăng 220/230 Đề nổ 90.500.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Elemax SHT15000 3   10.6 50 248 995x675x650   Xăng 380-400   99.800.000 Xem chi tiết
Máy phát điện Honda EU 65IS 1   6.5 50/60 115 850x672x699 16.5 Xăng 220/240 Giật nổ/ Đề nổ 129.000.000 Xem chi tiết

Máy phát điện chạy xăng tương tự

Máy phát điện chạy xăng mới về

Máy phát điện chạy xăng HOT

Máy phát điện chạy xăng khuyến mãi

icon-fix-facebook
Chat với chúng tôi
Hỗ trợ online 8:00 - 18:00 | Đặt hàng online 24.24
Hỗ trợ nhanh 24/24: 09123 70 282
icon
TP.HN:

0977 658 099 - 0983 530 698

TP.HCM:

0965 327 282 - 0334 758 278

icon

Email: info@trungtammuasam.vn