Danh mục Video

Video Test lực phun của máy rửa xe cao áp và máy rửa xe gia đình

Video test này sẽ cho bạn thấy sự chênh lệch về lực phun giữa 2 thiết bị máy rửa xe cao áp và máy rửa xe gia đình. Hãy xem hết video thú vị này nhé !