TTC là thương hiệu sản xuất, cung ứng các thiết bị kiểm soát ra vào, cổng xoay ba càng có chất lượng cao. Thiết bị có thiết kế bền đẹp, chất lượng cao, giúp việc quản lý ra vào được kiểm soát chặt chẽ, chuyên nghiệp và hiện đại. Vì vậy, cổng xoay ba càng của thương hiệu TTC đang được sử dụng rộng rãi tại các công ty, trường học, trung tâm thương mại,...