Có 35 sản phẩm Máy khoan Dewalt

1 2
Thương hiệu

Đặng Gia

Bảng giá máy khoan Dewalt dưới 2 triệu

Tên sản phẩmLoại PinDung lượng pin (Ah)Điện thế (V)

Tốc độ không tải 
(vòng/phút)

Lực siết/mở vít (Nm)

Trọng lượng (kg)GiáLink sản phẩm
Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD700C1 Lithium-ion - 10.8 0 - 400/0 - 1.500   20/65 1  1.650.000 Xem thêm
Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD701N XR Li-ion 2 12 0 - 425/0 - 1.500 25.5/27.5 1.1 1.670.000 Xem thêm
 Máy khoan động lực pin Dewalt DCD785N-KR solo  Lithium-ion - 18 0 - 600/0 - 2.000   55 1.8  1.682.000 Xem thêm
Máy khoan dùng pin Dewalt DCD709N Lithium-ion 5 20 0 - 450/0 - 1.650 26/65 1.8 1.700.000 Xem thêm
Máy khoan pin Dewalt DCD796N XR Li-ion 2 18 0 - 550/0 - 2.000 27/70
1.8  1.850.000 Xem thêm
Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD708N  - - 20 0 - 450/0 - 1.650   20/65 1.7  1.870.000 Xem thêm
Máy khoan pin Dewalt DCD791N - - 18 0 - 550/0 - 2.000 70 1.4 1.917.000 Xem thêm
Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD700C2 XR Li-ion 1.8 10.8 0 - 400/0 - 1.500  15/24 1.1  1.964.000 Xem thêm

Bảng giá máy khoan Dewalt từ 2 - 5 triệu 

Tên sản phẩmLoại PinDung lượng pin (Ah)Điện thế (V)

Tốc độ không tải 
(vòng/phút)

Lực siết/mở vít (Nm)

Trọng lượng (kg)GiáLink sản phẩm
Máy khoan vặn vít pin Dewalt DCD700C2A Lithium-ion 1.3 10.8 0 - 400/0 - 1.500 15/24 0.9
2.050.000 Xem thêm
Máy khoan vặn vít dùng pin Dewalt DCD710D2 XR Li-ion 2 10.8 0 - 1.500  - 1 2.444.000 Xem thêm
Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD771C2 Lithium-ion 1.3 18 0 - 450/0 - 1.500 42 1.89 2.571.000 Xem thêm
Máy khoan vặn vít dùng pin Dewalt DCD701D1 Lithium-ion 2 12 0 - 425/0 - 1.500 57.5 1.1 2.600.000 Xem thêm
Máy khoan vặn vít dùng pin DeWalt DCD991N-KR XR Li-ion 2 18 0 - 450/1300/2000  66/95 1.5 2.660.000 Xem thêm
Máy khoan búa dùng pin DeWalt DCD776C2 Lithium-ion 1.3 18 0 - 450/0 - 1.500 24/42 1.89 2.751.000 Xem thêm
Máy khoan vặn vít dùng pin Dewalt DCF601D2-KR Lithium-ion 2 12 0 - 1.100  8 1.1 2.889.000 Xem thêm
Máy khoan dùng pin Dewalt DCD999N Lithium-ion - 20 0 - 2.000 1126 1.61 2.932.000 Xem thêm
Máy khoan pin động lực Dewalt DCD996N-KR Lithium-ion - 18   0 - 500/ 1.500/2.250  66/95 1.6 2.999.000 Xem thêm
Máy khoan pin Dewalt DCD777N  Lithium-ion 2 18 0 - 1.750 24,65 1.8 3.610.000 Xem thêm
Máy khoan pin Dewalt DCD710D2T XR Li-ion 2 10.8 0 - 1.500 15,24 1 3.650.000 Xem thêm
Máy khoan dùng pin Dewalt DCD709P1 - 5 20 0 - 1.650 - 1.8 4.150.000 Xem thêm
Máy khoan vặn vít Dewalt DCD796M2 Lithium-ion 4 18 0 - 2.000 27,70 1.8 4.580.000 Xem thêm

Bảng giá máy khoan pin dewalt giá trên 5 triệu

Tên sản phẩmLoại PinDung lượng pin (Ah)Điện thế (V)

Tốc độ không tải 
(vòng/phút)

Lực siết/mở vít (Nm)

Trọng lượng (kg)GiáLink sản phẩm
Máy khoan pin Dewalt DCD796P2 Lithium-ion 5 18 0 - 2.000 27, 70 1.8 5.430.000 Xem thêm
Máy khoan pin động lực Dewalt DCD996M2 Lithium-ion 4 18 0 - 500/1.500/2.250 66/95 2.1 6.076.000 Xem thêm
Máy khoan vặn vít Dewalt DCD991M2 XR Li-ion 4 18 0 - 450/1.300/2.000 66/95 1.5 6.077.000 Xem thêm
 Máy khoan vặn vít dùng pin Dewalt DCD991P2  Lithium-ion 5 18   0 - 1.300/0 - 2.000 95 15  6.370.000 Xem thêm
Máy khoan pin động lực Dewalt DCD996P2 XR Li-ion 5 18 0 - 500/1.500/2.250   66/95 1.6  6.400.000 Xem thêm

Máy khoan Dewalt tương tự

Máy khoan Dewalt mới về

Máy khoan Dewalt HOT

Máy khoan Dewalt khuyến mãi