11

26-06-2020, 11:22 am 26

Tham khảo bảng so sánh chi tiết các thông số kỹ thuật các model máy phun rửa IPC:

Tên máy Áp lực làm việc (bar/mpa) Tốc độ dòng chảy (l/h)

Nhiệt độ nước vào (oC)

Điện áp (Ph/V/Hz/A) Tốc độ quay motor (Rpm) Công suất (Kw) Kích thước (cm) Trọng lượng (kg) Chi tiết sản phẩm
Máy rửa xe nước lạnh IPC BENZ-C H2515PI P 30-250/3-25 450-900 50 3-400-50/29,8 3600 9.7 105*66*75 75 Xem chi tiết
Máy rửa xe nước lạnh IPC DIESEL-C L2017P D 30-200/3-20 630-1000 50   1500 7.4 105*66*75 120 Xem chi tiết 
Máy rửa xe nước lạnh IPC ABSOLUTE-C S 5015P T 50/500 1000 50 3-400-50/29,8 4-1400 17.5 120*70*100 185 Xem chi tiết
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C85 2017P4 T 40-200/4-20 360-1000 50  3-400-50/12,7 4-1400 6.8 78*59*90 72,4 Xem chi tiết 
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C70 D2517P T 30-250/3-25 480-1000 50  3-400-50/17 4-1400 9.5 82*48*87 83,2 Xem chi tiết
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C55 D2117P T 30-210/3-21 300-1000 50  3-400-50/13,3 4-1400 6.4 84*48*82 61,4 Xem chi tiết 
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C50P D2117P T (có dây quấn) 30-210/3-21 1000 50  3-400-50/12 4-1400 6.4 77*51*88 74 Xem chi tiết
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C50 D2117P4 T (không dây quấn) 30-210/3-21 1000 50  3-400-50/12 4-1400 6.4 77*51*88 70 Xem chi tiết 
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C45 D1814P4 T 30-180/3-18 840 50  3-400-50/9 4-1400 4.7 75*42*82 47 Xem chi tiết
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C40P D1915P4 T (có dây quấn) 30-190/3-19 900 50  3-400-50/9,4 4-1400 5.1 74*43*81 60 Xem chi tiết 
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C25 I1509P M (có dây quấn) 30-150/3-15 540 50  1-230-50/12 2-2800 2.8 49*40*93 35 Xem chi tiết
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C25 I1509P M (không dây quấn) 30-150/3-15 540 50  1-230-50/12 2-2800 2.8 49*40*93 30 Xem chi tiết 
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C21 I1508P M 150/15 480 50  1-230-50 2-2800 2.5 46*28*26 16,8 Xem chi tiết
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C23P I1508 AO M 160/16 500 50  1-230-50   3 38*33*84 23 Xem chi tiết 
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C09 I1207A M 120/12 380 50 1-230-50/8,2   1.8 25,5*25*78 10 Xem chi tiết
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C08 I1106A M 110/1 1 360 50  1-230-50/8,2   1.4 32*25*73 8 Xem chi tiết 
Máy rửa xe nóng lạnh IPC SG 45 5010M 5.5   155 1-220-50   2.9 66*43*67  17  Xem chi tiết
Máy rửa xe nước lạnh IPC PW-C85 1915P4 T 40-190/4-19 360-900 50  3-400-50/9,9 4-1400 5 78*59*90 53 Xem chi tiết 

Bảng thông số kỹ thuật các model máy phun rửa nước lạnh IPC

Tên máy Áp lực làm việc (bar) Lưu lượng nước (l/h)

Điện áp (Ph/V/Hz/A)

Công suất (Kw) Tốc độ quay motor (Rpm) Bình chứa hóa chất (l) Kích thước (cm) Trọng lượng (kg) Chi tiết sản phẩm
Máy xịt rửa cao áp IPC PW-C40 3 pha 180 800 3-400-50-9 4.7 1400 7.5 74*43*81 50 Xem chi tiết
Máy xịt rửa cao áp IPC PW-C40 1 pha 130 600 1-230-50-14 3.3  2800 7.5 74*43*81 41.4 Xem chi tiết 
Máy phun rửa xe áp lực cao IPC PW-C25 150 540 1-230-50 2.8 2800   49*40*93 28.9 Xem chi tiết
Máy xịt rửa xe áp lực cao IPC PW-C50 160 1300 3-400-50-12  6.2   5 77*51*88 68,2 Xem chi tiết 
Máy rửa xe áp lực cao IPC PW-H80 150 960 3-400-50-11 6.4 1400 25 109*70*87 146 Xem chi tiết

Bảng thông số kỹ thuật các model máy phun rửa cao áp IPC

Chia sẻ nhận xét của bạn về 11

Tin liên quan